Застраховка живот е вид застраховка, в която близък на вас човек ще бъде обезщетен при настъпване на фатално събитие.

В повечето случаи застраховката Живот е спестовна застраховка. Застраховката Живот има няколко разновидности.

Застраховка Живот

При обикновената застраховка Живот застрахователя ще ви изплати определена сума пари при настъпване на смърт на застрахованото лице или ако навършите предварително определена възраст. Дано да не се случва, но ако застрахованото лице почине, близките и роднините на застрахованото лице ще получат обезщетение в предварително определен размер. Изплатените суми зависят от възрастта на застрахованото лице, неговата професия и др. Също така застрахователната компания може да изплати натрупаните суми при достигане на определена възраст на застрахованото лице.

Застраховката Живот е създадена за да даде финансова сигурност на застрахованите и да гарантира финансова стабилност при настъпване на нещастни инциденти. Сключвайки застраховка живот можете да сте спокойни за бъдещето на най – близките ви, а спестовния характер на застраховката ви гарантира достъп до финансови средства при достигане на определена възраст.

Застраховка Живот като инвестиция

Застраховката Живот е една добра инвестиция, защото парите, които вие ежемесечно плащате се инвестират в сигурни дългосрочни взаимни фондове, които носят лихва от около 6% до 8% доходност на година. Някои застрахователни компании предлагат възможност да управлявате парите си като избирате дали да се инвестират в фондове с по – висок риск или с по – малък риск. Фондовете с по – малък риск ви носят по – малко годишни доходи и лихви по инвестираните пари, но са сигурни и има гаранции, че няма да изгубите парите си. Някои взаимни фондове предлагат инвестиране с по – голям риск и по – голяма годишна печалба на парите ви, но те са по – рисковани.

Данъчни облекчения за застраховка Живот

Според действащото българско законодателство ако вноската ви по застраховката ви живот е по – малка от 10% от общи я ви доход, то сте освободени от данъци за тези суми.

2 Коментари

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *