Застраховка живот

Застраховка живот е вид застраховка, в която близък на вас човек ще бъде обезщетен при настъпване на фатално събитие. В повечето случаи застраховката Живот е спестовна застраховка. Застраховката Живот има няколко разновидности. Застраховка Живот При обикновената застраховка Живот застрахователя ще ви изплати определена сума пари при настъпване на смърт на застрахованото лице или ако навършите предварително...

Прочетете повече